UWAGA ZAWODNICY! ATTENTION COMPETITORS!

UWAGA ZAWODNICY! ATTENTION COMPETITORS!

Niektórzy z Was zgłaszali problemy ze zgłoszeniami (brak potwierdzenia, zgłoszenie nie dotarło). Poniżej porady, co należy zrobić.

  • Sprawdź, czy podałaś / podałeś właściwy adres mailowy
  • Sprawdź folder Spam
  • Możliwe, że Twój serwer pocztowy blokuje wiadomość – sprawdź ustawienia swojej poczty
  • Zapisz plik PDF ze swoim zgłoszeniem lub wydrukuj i zeskanuj  i prześlij go na adres: info@transgothica.pl jako potwierdzenie wysłania zgłoszenia.

Przypominamy, że 1. termin zgłoszeń upływa 7.07. (wtorek) o 23:59! Ostateczny termin zgłoszeń – 10.07. (piątek), 23:59.

………………………………………………………………

Some of you reported problems with entries (no confirmation, entry not received by organizer). Here we have some tips what to do.

  • Check if you entered correct email address
  • Check Spam folder
  • It’s possible that your server blocks the message – check your email settings
  • Save PDF file with your entry form or print and scan it and send it to info@transgothica.pl as a confirmation of sending your entry.

We remind that 1st term of entries closes on 7th July (Tuesday) at 23:59! Deadline for entries – 10th July (Friday), 23:59.