Uwaga media! Attention media!

Mapki Odcinka Kwalifikacyjnego będą wydawane akredytowanym dziennikarzom / fotografom / filmowcom w piątek 24.07, w godzinach 10:00-11:00 przy rampie startowej (park serwisowy, Plac Koncertowy).

Maps of Qualifying Stage will be distributed to accredited journalists / photographers / filmmakers on Friday, 24th July, between 10:00-11:00 by the starting ramp (service park, Concert Square).